VIP Contabilitate

VIP Contabilitate efectueaza contarea automata a activitatiilor de vanzari, cumparari, plati, incasari, cheltuieli, salarizare, consum, mijloace fixe. Acest modul genereaza rapoartele specifice inchiderii exercitiilor financiare: balanta, fisa de cont, cartea mare, grupate dupa clase, categorii, conturi, etc.

Schema program contabilitate

Caracteristici
Preluarea si contarea automată a tuturor documentelor din alte module:

 • Flexibilitate prin introducerea manuala a notelor contabile
 • Precizie prin centralizarea după registre contabile
 • Cartea mare, fise de conturi, registre de conturi
 • Inchidere automată profit/pierdere
 • Regularizare automată TVA si altele
 • Generare si asimilare balanta in orice moment
 • Generare declaratii fiscale format electronic
 • Legaturi intre planul primar si cele secundare de conturi
 • Generare bilant sau auditare interna cu formule libere

La baza modulului de contabilitate stau formulele contabile care sunt impartite in registre contabile (vanzari, cumparari, casa, banca ).

In programul VIP Contabilitate, notele contabile pot fii editate manual sau generate automat din celelalte module conform conturilor setate pentru fiecare document.

Inchiderea formulele contabile din notele editate sunt verificate la validarea acestora si permite regasirea usoara a greselilor.

Modulul opereaza conform sistemului contabil romanesc dar ofera si posibilitatea crearii unor sisteme contabile alternative precum si echivalarea acestora. Planul standard de conturi, existent in program, poate fi modificat si adaptat prin introducerea de conturi sintetice sau analitice specifice activitatii desfasurate de utilizator. Daca se doreste raportatrea activitatii in mai multe sisteme contabile, se pot crea sisteme contabile alternative care vor fi adaugate in lista planurilor de conturi alaturi de sistemul contabil. Planul de conturi romanesc va fi utilizat ca sistem contabil de baza si toate celalte sisteme vor fi echivalate cu acesta.

Program contabilitate - Plan de conturi

Modulul de contabilitate este pregatit sa raspunda unei activitati si unei evidente complexe prin folosirea centrelor de cost si a repartitorilor. In situatia in care utilizatorul are venituri din mai multe tipuri de activitate (ex: vanzare de marfuri si prestari de servicii), in momentul contarii automate se pot detalia veniturile si cheltuielile aferente fiecarui tip de activitate. Daca exista si situatia in care utilizatorul lucreaza cu mai multe locatii, sumele totale ce caracterizeaza activitatea vor putea fi detaliate pentru a se putea evidentia veniturile, cheltuielile si rezultatul aferente fiecarei locatii.

Utilizand codurile generate pentru fiecare partener in modulul de gestiune, precum si cursurile valutare introduce in program la inceputul fiecarei zile, modulul de contabilitate poate genera notele contabile detaliat pe repartitori (parteneri) si pe devize.

Dupa efectuarea inregistrarilor in celelalte module ale programului VIP (gestiune, mijloace fixe, consum, trezorerie, personal), in modulul de contabilitate:

 • se vor conta automat intrarile si iesirile de marfuri
 • se vor conta automat mijloacele fixe si amortizarea acestora
 • se vor conta automat ansamblarile si consumul intern
 • se vor conta automat operatiunile de trezorerie
 • se vor conta automat obligatiile salariale
 • se vor genera in mod automat inchiderea contului de TVA si de profit si pierdere

Program contabilitate - Generare note contabile

Notele contabile vor fi automat asezate in registre contabile carecteristice documentelor primare ce le stau la baza:

 • registre de vanzari
 • registre de cumparari
 • registre de cheltuieli
 • registre de trezorerie
 • registre de personal etc.

O calitate aparte a modulului o reprezinta flexibilitatea inregistrarilor. Notele contabile automat generate, vor putea fi vizualizate si modificate daca este cazul. Pot fi create noi note contabile necesare inchiderii de luna. Notele editate sunt verificate la validarea acestora si permite regasirea usoara a greselilor Sectiunea de rapoarte a modulului de contabilitate ofera posibilitatea afisarii si listarii rapoartelor utile inchiderii de luna:

 • balante sintetice si analitice
 • cartea mare
 • fise de cont
 • registrul jurnal

Balantele vor putea fi listate pentru analize si comparatii ulterioare si pentru perioade deja inchise. Informatiiile oferite de acest raport ofera informatii in detaliu, pe conturi sintetice si analitice facand subtotaluri pe clase si pe grupe de conturi si oferind in final totalul general pentru fiecare coloana, pe debit si pe credit, cu sume precedente, curente, cumulate si solduri finale. Cartea mare ofera informatii referitore la fiecare cont aflat in balanta evidentiind fiecare inregistrare contabila care a influentat obtinerea soldului creditor sau debitor al fiecarui cont. In acest raport vor aparea detaliat:

 • data si numarul documentului ce a stat la baza fiecarei note contabile
 • conturile corespondente pe debit si pe credit
 • sumele corespondente pe debit si pe credit

Program contabilitate - Raport balanta contabila

Pentru fiecare cont in parte, Cartea Mare va afisa totodata, ca sume de pornire, pentru asigurarea continuitatii si legaturii logice intre informatii: sumele si soldurile precedente, rulajul curent, iar ca subtotaluri pentru fiecare clasa si grupa de conturi: sume precedente, rulaj curent, sume cumulate, sold final. Fisa de cont ofera istoricul inregistrarilor ce alcatuiesc rulajul fiecarui cont din balanta afisand:

 • contul corespondent fiecarei sume afisate pe debit sau pe credit
 • subtotaluri si totaluri generale pentru rulaje si solduri

Ca particularitate, pentru conturile de parteneri, 401 si 411, se poat afisa si rapoarte detaliate comasate sau separate pe fiecare partener. Registrul Jurnal este raportul in care apar inregistrarile contabile din luna, grupate pe data. Pentru fiecare inregistrare contabila va aparea numarul notei contabile prin intermediul careia a fost generate sau introdusa, numarul documentului ce a stat la baza notei contabile precum si explicatia.

VIP Contabilitate are in componenta:

 • Notele contabile sunt colectate automat din celelalte module ale programului – conturile cu care se face contarea automata pot fi modificate, adaugate, sterse
 • Realizeaza regularizarea de TVA si inchiderea rezultatului
 • Registrele contabile – vizualizarea tuturor registrelor contabile create
 • Balanta cu posibilitate de vizualizare rapida a balantei sau raportare filtrată sau grupata in functie de clase de conturi
 • Crearea tipurilor de registre contabile
 • Modificarea planului de conturi prin adaugare, stergere si modificare a conturilor
 • Vizualizarea si tiparirea rapoartelor atat celor necesare conform legislatiei in vigoare ca: balanta, bilant, cat si rapoartarile manageriale ca: fise ale conturilor sintetice si analitice, registre de cont